Pakume hoonete täisrekonstrueerimist

Omame Muinsuskaitseameti tegevusluba nr E 604/2011.

Vaata referentse

Pakume hoonete täisrekons-
trueerimist

Omame Muinsuskaitseameti tegevusluba nr E 604/2011.

Vaata referentse

Referentsid

Hiina Rahvavabariigi saatkonna suvitusvilla rekonstrueerimine

Tööaeg: august 2017 – august 2018

Linnateatri hooneosade B ja F rekonstrueerimine

Tööaeg: märts – juuli 2017

Laidoneri villa renoveerimistööd

Tööaeg: juuli 2012 – märts 2013